Ing. Jan TICHÝ, Ph.D.  

  
ČVUT v Praze, Fakulta dopravní
Ústav logistiky a managementu dopravy (K617)
Horská 3, 128 03, Praha 2
  
  Rextim holding a.s.
Pod Výtopnou 10, 186 00, Praha 8
  
  
Email: jan.tich@seznam.cz
  


  

Stavební inženýr v oboru Ekonomika a řízení stavebnictví (1997 - 2002, magisterské studium VUT FAST v Brně). Od roku 2002 působí jako odborný asistent na Fakultě dopravní ČVUT v Praze, kde se věnuje zejména ekonomice dopravy, konkrétně se specializuje na kalkulaci nákladů dopravního provozu. Doktorské studium dokončil v roce 2006 obhajobou disertační práce na téma Model ekonomického řízení veřejné autobusové dopravy. V roce 2018 odevzdal habilitační práci s názvem Ekonomika dopravního systému státu a v současnosti mu běží habilitační řízení. Na teoretické poznatky získané během svého působení na ČVUT navazuje od roku 2004 prací ve firmě ČSAD Praha holding, a.s. (potažmo Rextim holding a.s.), kde je vedoucím informačního systému NEMO specializovaného na facility management.


  PUBLIKACE KE STAŽENÍ


  Životopis:
   

2013 - ..... IODA, z.s. (aplikace IODA.cz a Výročenky.cz)
  předseda výkonného výboru

2004 - ..... Rextim holding a.s. (dříve ČSAD Praha holding, a.s.)
  IT analytik, vedoucí projektu NEMO (vnitřní informační systém společnosti)

2002 - ..... České vysoké učení technické, Fakulta dopravní
  2018 - ....... zahájeno habilitační řízení, téma habilitační práce: Ekonomika dopravního systému státu
  2002 - 2006 doktorské studium (prezenční forma), téma disertační práce: Model ekonomického řízení veřejné autobusové dopravy
  2004 - ....... odborný asistent na Ústavu logistiky a managementu dopravy (K617)
   Výuka  Publikace a ostatní činnosti

2002 - 2008  VUT v Brně, Soudní inženýrství
  doktorské studium (kombinovaná forma)
   
1997 - 2002  VUT v Brně, Fakulta stavební, obor Ekonomika a řízení stavebnictví
  DP: Developerská činnost a financování výstavby pro bydlení s využitím státních dotací