Ing. Jan TICHÝ, Ph.D.  

  
ČVUT v Praze, Fakulta dopravní
Ústav logistiky a managementu dopravy (K617)
Horská 3, 128 03, Praha 2
  
  ČSAD Praha holding, a.s., datový analytik
Pod Výtopnou 10, 186 00, Praha 8
  
  
Email: jan.tich@seznam.cz
  


2013 - ..... IODA, z.s. (aplikace IODA.cz a Výročenky.cz)
  předseda výkonného výboru

2004 - ..... ČSAD Praha holding, a.s.
  IT analytik, vedoucí projektu NEMO (vnitřní informační systém společnosti)

2002 - ..... České vysoké učení technické, Fakulta dopravní
  2002 - 2006 doktorské studium (prezenční forma)
                   disertační práce: Model ekonomického řízení veřejné autobusové dopravy
  2004 - 2012 odborný asistent na Ústavu ekonomiky a managementu dopravy a telekomunikací (K613)
  2013 - ....... odborný asistent na Ústavu logistiky a managementu dopravy (K617)
   Výuka  Publikace a ostatní činnosti

2002 - 2008  VUT v Brně, Soudní inženýrství
  doktorské studium (kombinovaná forma)
   
1997 - 2002  VUT v Brně, Fakulta stavební, obor Ekonomika a řízení stavebnictví
  DP: Developerská činnost a financování výstavby pro bydlení s využitím státních dotací